Faiz Artırımı Nedir?

Ekonomi alanında Faiz artırımı nedir gibi birbirinden farklı onlarca terim kullanılmaktadır. Ancak bunların ne anlama geldiği ekonomi ile yakından ilgilenmeyen kişiler tarafından her zaman açık ve net bir şekilde anlaşılamamaktadır. Faiz artırımı nedir terimi de ekonomi alanında en fazla kullanılan fakat ne anlama geldiği tam olarak bilinmeyen terimlerden bir tanesidir. Faiz artırımı nedir, ne anlama gelir ve neden yapılır gibi soruların cevabını detaylı bir şekilde öğrenmek isteyen kişiler için faiz artırımı nedir sorusunu detaylı bir şekilde yazının devamında inceleyelim.

Ülkemiz gibi henüz gelişmekte olan ülkeler için faiz oranları genellikle ekonomi alanında yaşanan gelişmeleri olumlu yöne doğru çevirmek amacı ile değerlendirilmektedir. Merkez bankasının görevi para basmaya ek olarak aynı zamanda da bankalara vermiş olduğu borçların faiz oranlarını belirlemektir. Faiz oranlarının artırılıp azaltılması ülkelerin ekonomik faaliyetlerini direkt olarak etkileyen son derece önemli bir unsurdur. Ülkelerin ekonomik politikalarının belirlenmesinde ve para hareketlerinin kontrolünde Merkez Bankası en önemli konuma sahiptir. Merkez Bankası ne kadar para basılması gerektiğine karar verirken aynı zamanda da bankalara verilecek olan ya da verilen borçların faizlerinin ne kadar olacağına da karar vermektedir.

Ülkemizde faiz artırımı genellikle ekonomi ısındığı zaman yani ekonominin doğal yollarla değil zoraki potansiyel büyümesinin artış göstermesi durumunda onu soğutmak için yapılması tercih edilmektedir. Faiz artırımı yapıldığı zaman ülke içerisinde ekonomik hareketlerin azalmasına bağlı olarak enflasyon da düşeceği için bu yöntem sık sık tercih edilmektedir. Faizlerin yüksek olması doğal olarak büyüme politikasını da olumsuz bir şekilde etkilemektedir.

Faiz Artırımı Nedir

Faiz Artırımı Nedir Konusunun Olumlu Etkileri

Faiz artırımının en sık tercih edilme sebepleri arasında ödemelerin dengelenmesinde açık ortaya çıktığı zaman dıştan sıcak para hareketi olması ile iç piyasanın para girişi ile rahatlamasını sağlamaktır. Bu işlem yapıldığı takdirde Türk parası değer kazanırken aynı zamanda da buna ek olarak maliyet ve talep enflasyonunun artışı da engellenmiş olmaktadır. Faiz artırımı yapıldığı zaman enflasyon düşmektedir. Faiz artırımı yapılmasının en önemli olumlu sebepleri arasında enflasyon düşmesi yer almaktadır. Faiz artırımı uygulaması yapılarak ülkelerde ekonominin olumlu yönde hareket etmesi sağlanmaktadır.

Faiz Artırımı Olumsuz Etkileri

Faiz artırımı uygulamasının olumlu etkileri olduğu kadar olumsuz etkileri de bulunmaktadır. Faiz artırımı uygulamasına geçildiği zaman yatırımların düşmesine de neden olmaktadır. Faiz artırımı yapıldığı zaman yatırımların düşmesinin en temel sebebi de faiz oranı yükselince tüketimlerin azalmasıdır. Çünkü bu duruma bağlı olarak tasarruf artışı yaşanması kaynakların artmasına neden olmaktadır bu durumda da kaynak bulmak oldukça kolay olmaktadır. Fakat tüketimde yaşanan düşüş sebebiyle enflasyon oranında gerileme görülmesine bağlı olarak da yatırım maliyetlerinde artış meydana gelir. Maliyetlerin artması yatırımların engellenmesine neden olacağı için istihdamda düşüş yaşanırken büyümede de aynı şekilde düşüş yaşanır.

Aşının Ekonomi Üzerine Etkisi